Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Sosiaali- ja terveyspalveluja - Suomen suurlähetystö, Tukholma : Suomi ja Ruotsi : Sosiaali- ja terveyspalveluja

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tukholma
SUOMEN KUNNIAPÄÄKONSULAATTI, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Sosiaali- ja terveyspalveluja

Suomen kielen käyttö

Vuonna 2009 voimaan tulleen Ruotsin kielilain mukaan suomen kieli on yksi Ruotsin viidestä kansallisesta vähemmistökielestä. Kielineuvosto julkaisee kotisivuillaan tietoja vähemmistökielistä ja antaa suomen kielen käyttöä koskevaa neuvontaa.

Tammikuun 1. päivänä 2010 voimaan astunut laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä määrittelee suomenkielisen hallintoalueen sekä siihen kuuluvien kuntien velvollisuudet suomenkielistä vähemmistöä kohtaan. Laissa mainitaan erikseen ne valtion viranomaiset, joiden kanssa yksityisellä henkilöllä on oikeus asioida suomeksi tapauksissa, joissa hän on osapuoli tai osapuolen edustaja. Näitä viranomaisia ovat valtiopäivien asiamiehet, oikeuskansleri, vakuutuskassa, verovirasto ja syrjintäasiamies.

Olet oikeutettu tulkin apuun tilanteissa, joissa kielellä on erityistä merkitystä. Kieli ja asioiden oikein ymmärtäminen ovat erittäin tärkeitä mm. sairaanhoito- ja terveyspalveluissa, lastensuojelu- ja toimeentulotukiasioissa.

Kansalaisilla on oikeus käyttää suomen kieltä hallintoalueen kunnallisissa palveluissa. Lakia sovelletaan myös läänin- ja käräjäoikeudessa, kiinteistö-, ympäristö- ja vesioikeustuomioistuimissa. Hallintoaluekunnissa asukkailla on myös subjektiivinen oikeus saada esikoulu- ja vanhustenhuollon palveluja suomen kielellä. Kunnalla on velvollisuus tarjota suomenkielistä palvelua asiakkaan pyytäessä. Tällä hetkellä suomenkieliseen hallintoalueeseen kuuluu 48 kuntaa.

Hallintoaluekuntien luetteloa ylläpitää Tukholman lääninhallitus. Se on vähemmistöasioista vastaava viranomainen, jonka kotisivuilla on ajankohtaista tietoa. Lisätietoa löytyy myös Sametingetin ylläpitämiltä Minoritet-sivustoilta.

Sosiaalihallituksen verkkosivuilla on mm. yhteenveto sosiaalipalvelulaista, joka säätelee lasten ja nuorten huoltoa, päihdehuoltoa, vanhustenhuoltoa, vammaisia henkilöitä, omaishoitajia sekä rikoksen uhreja ja toimeentuloavustusta. Verkkosivut on tarkoitettu suurelle yleisölle, joten tekstit on pyritty laatimaan helposti ymmärrettäviksi. Osa on kirjoitettu myös suomeksi.

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto RSKL toimii ruotsinsuomalaisten asioiden edistämiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan koulutus 

Luettelon sosiaali- ja terveysalan koulutusta Suomessa tarjoavista tahoista löydät tästä: pdfSosiaali- ja terveysalan koulutusta Suomessa

Oheisessa luettelossa on tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitetuista suomenkielisistä tietopalveluista ja nettityövälineistä.
pdfTietopankkeja ja nettityövälineitä

Esikoulut

Suomen kielen hallintoaluekunnissa asuvilla lapsilla on vähemmistö- ja kielilainsäädännön perusteella subjektiivinen oikeus osittain tai kokonaan suomenkieliseen päivähoitoon (ruots. esikoulu) vanhempien niin halutessa. Kunnan tulee ehdottaa suomenkielistä vaihtoehtoa tarjotessaan lapselle esikoulupaikkaa ensimmäistä kertaa. Suomen kielen hallintoaluekunnissa asuvalla on oikeus hoitaa asioita suomeksi.

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta on laatinut raportteja suomen kielestä ja vähemmistökielistä Ruotsissa.

Myös Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto ylläpitää Ruotsin suomenkielisten esikoulujen luetteloa.

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Vastuu terveys- ja sairaanhoitopalvelujen järjestämisestä kuuluu Ruotsissa maakäräjille ja sairaanhoitoalueille. Jos koet olevasi avun tai hoidon tarpeessa, ota yhteyttä terveyskeskukseen (vårdcentralen). Voit valita terveyskeskuksen vapaasti kirjautumalla terveyskeskuksen asiakkaaksi. Kunta- ja Maakäräjäliiton kotisivuilla on lisätietoa oikeudesta valita palveluja.

Yleistä sairaan- ja terveydenhoitotietoa julkaistaan osoitteesta www.1177.se. Palvelussa voit myös vertailla oman läänisi eri hoidontarjoajia. Tukholman läänin maakäräjät ylläpitävät Vårdguiden- palvelua, josta voi löytää mm. lähimmän palvelun tarjoajan. Osa teksteistä on suomenkielisiä.

Vanhustenhuollon palvelut

Vanhustenhuollon palveluissa kielellä on erityinen merkitys. Dementoitumisen yhteydessä ihminen usein menettää myöhemmin opitun kielen hallinnan.

Sosiaalihallitus on julkaissut useita suomenkielisiä oppaita. Sen kotisivuilla on myös sosiaalipalvelulaki, johon vanhustenhuollon järjestämistä koskevat säädökset sisältyvät. Sosiaalihallitus on myös julkaissut esitteet ”Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta” sekä "Oikeutesi hoitoon ja huolenpitoon - opas vanhuksille".

RSKL ylläpitää luetteloa hoitoyksiköistä, joissa voidaan tarjota suomen tai kaksikielistä vanhustenhoitoa: Vanhustenhoitopaikat

Tukholman läänin alueella toimii suomen kielellä palvelevia yrityksiä, jotka Tukholman kaupunki on hyväksynyt vanhuspalvelujen tuottajiksi. Lisätietoja voi saada Tukholman kaupungin Äldre direkt-palvelusta.

Mikäli vanhus itse tai omaiset katsovat, että vanhus tarvitsee laitospaikan ja haluaa suomenkielistä hoitoa eikä kunta suostu tätä antamaan, niin kunnan päätöksestä voi valittaa oheisen ohjeen mukaisesti. pdfVanhustenhuollon valitusmenettely 2012

Naisten turvakoti

Ruotsin ainoa suomenkielinen naisten turvakoti ”Piilopirtti” toimii Göteborgissa. Se tarjoaa tilapäistä suoja-asumista vaikeissa elämäntilanteissa ja erityisesti perheväkivallan uhreille. Henkilökunta on kaksikielistä. Ympärivuorokautisen puhelinneuvonnan palvelunumero on 031-330 25 56.

Mielenterveyspalvelut

Mielenterveyspalveluja suomeksi Tukholman alueella tarjoavat Finska Psykiatriska Mottagningen, Vårdvägen 3, 112 19 Tukholma, p. (08) 123 487 00. Vastaanotto tarjoaa psykologipalveluja läänin suomenkielisille asukkaille.

Suomalainen lasten ja nuorten psykiatrinen vastaanotto, Finska BUP-teamet vid BUP Solna, Råsundavägen 101, 169 57 Solna, p. (08) 514 525 60. Suomalainen lasten ja nuorten psykiatrinen vastaanotto palvelee alkuperältään suomalaisia alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan. Vastaanotto auttaa perheen erilaisissa ongelmissa.

Internetissä toimiva kriisikeskus Tukinet ylläpitää internetkeskusteluryhmää ulkosuomalaisille.

Päihdehuolto

A-Klinikkasäätiön kotisivuilla julkaistaan paljon yleistietoa päihteistä ja hoidoista. Arvokasta tietoa saa myös sivuilta www.paihdelinkki.fi sekä www.apua.info. Ruotsinkielistä informaatiota löytyy osoitteesta www.can.se (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning).

Vuonna 2002 voimaan astunut sosiaalipalvelulaki käsittelee myös päihdehuoltoa.

Vastuu päihdehuollon palvelujen järjestämisestä on kotikunnalla. Avun tai hoidon tarpeessa tulee ottaa yhteyttä kotikunnan päihdehuoltoyksikköön. Osalla kunnista on tarjolla myös suomenkielistä henkilökuntaa. Tukholman läänissä asuva vieroitus- tai katkaisuhoitoa tarvitseva voi kääntyä Beroendecentrum Stockholm:in puoleen.

Anonyymit Alkoholistit ja Anonyymit Narkomaanit järjestävät viikoittain kokoontuvia keskusteluryhmiä. Ruotsin AA:lla on myös suomenkieliset sivut. Järjestöllä on lisäksi auttava puhelin, joka palvelee vuorokauden kaikkina aikoina puh: 073-789 18 59, 073-590 69 76, 076- 153 43 42.

Lisää suomenkielistä tietoa löytyy Suomen AA:n (Nimettömien Alkoholistien) kotisivuilta.

Kaupunkilähetyksellä (Stadsmissionen) on palvelupisteitä, joihin saa tulla sellaisena kuin on. Palvelupisteiden osoitteet on julkaistu kaupunkilähetyksen kotisivuilla. Sivut ovat ruotsinkieliset.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 14.6.2017


© Suomen suurlähetystö, Tukholma; Suomen kunniapääkonsulaatti, Göteborg
 | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot