Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Vanliga frågor - Finlands ambassad, Stockholm : Tjänster : Vanliga frågor

FINLANDS AMBASSAD, Stockholm
FINLANDS HONORÄRA GENERALKONSULAT, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Vanliga frågor

Adressupplysning

Hitta personer i Sverige

 • Vill du veta adressen till en person som är bosatt i Sverige eller behöver du hjälp med släktutredning ska du vända dig direkt till Skatteverket i Sverige, tfn +46 (0)771 567 567.
 • Du kan också skriva till ambassaden eller utrikesministeriet och begära om hjälp med att få fram handlingar (t.ex. personbevis) eller adressuppgifter, om det är motiverat för att tillgodose dina intressen, rättigheter eller skyldigheter. Avgiften för tjänsten är € 100.

Hitta personer i Finland

 • Vill du ha reda på adressen till en person som är bosatt i Finland ska du kontakta magistraten på personens bosättningsort. Om du inte känner till var personen är bosatt kan du kontakta magistraten i Helsingfors mån–fre kl. 9–16.15 tel.  +358 (0)29 55 39391, fax +358 (0)29 55 36191 eller magistraten i Västra Finland Jakobstads enhet mån–fre kl. 9–16.15 tel.+358 (0)29 553 9451, fax +358 (0)29 553 7120.

Till början

Advokater

Sveriges advokatsamfund: www.advokatsamfundet.se

Finlands advokatsamfund: www.asianajajaliitto.fi/sv

Bil

Utlandsregistrerad bil i Finland

Turister som vistas i Finland får köra utlandsregistrerad bil i högst sex månader på följande villkor:

 • Fordonet har giltig registrering i utlandet.
 • Fordonet får användas under en sammanhängande eller inte-sammanhängande tid om sex månader under en ettårsperiod.
 • Användandet av fordonet får inte vara förknippad med köp av fordonet i det land där det används.
 • Fordonet ska ha en trafikförsäkring som är giltig i Finland.

Personer som är fast bosatta i Finland får köra en utlandsregistrerad bil enbart i närvaro av den utomlands bosatta bilägaren.

För information om privat import/införsel av fordon kontakta finska tullen.

Svenskt övningskörningstillstånd gäller inte i Finland.

Mer information:

Vinterdäck

Finland:

 • Obligatorisk användning av vinterdäck från 1 december till slutet av februari.
 • Dubbdäck får användas från början av november. Om vädret och väglaget kräver det får dubbdäck användas tidigare.
 • Dubbdäcksperioden tar slut sista mars eller den måndag som infaller närmast efter annandag påsk, beroende på vilket datum som infaller senare. Om väglaget kräver det är det dock tillåtet att använda dubbdäck efter detta datum.
 • Dubbfria vinterdäck får alltid användas.
 • Vinterdäckstvånget gäller även utlandsregistrerade person- och skåpbilar som framförs i Finland.

Mer information: Kommunikationsministeriet

Sverige:

 • Vinterdäck måste användas vid vinterväglag från 1 december till 31 mars.
 • Dubbdäck får användas från 1 oktober till 15 april när väglaget kräver det.

Mer information: Transportstyrelsen, tfn 0771 503 503.

Till början

Båtliv

 • Rätten att färdas med båt inom skyddade kustområden är begränsad. Ansökan om dispens görs till marinens truppförband, som utfärdar tillstånd till skyddsområden för vilka de har övervakningsansvar. KontaktaFörsvarsmakten eller Försvarsministeriet för mer information.

Till början

Djur

Införsel till Finland

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har en rådgivningstelefon dit man kan ringa och ställa frågor om införsel och utförsel av sällskapsdjur. Telefonrådgivningen ger information om vilka krav som gäller vid in- och utförsel av sällskapsdjur från alla EU-länder, Norje och Schweiz.

Telefonrådgivningen nås på tfn +358 (0)29 530 0401. Telefontid mån-ons kl 9-11 (finsk tid). Det går också att skicka e-post  till ehyt@evira.fi.

Läs vilka regler som gäller för införsel och utförsel av djur på Eviras webbplats.

Införsel av hund och katt till Sverige

För information om införsel och registrering av hund och katt i Sverige, kontakta Jordbruksverket, tfn +46 (0)771 223 223.

Till början

Dubbelt medborgarskap

En ny medborgarskapslag trädde ikraft i Finland 1.6.2003 som godkänner flerfaldigt (dubbelt medborgarskap) i större omfattning än tidigare. Lagen gjorde det möjligt för en finsk medborgare att få svensk medborgarskap utan att förlora sitt finska medborgarskap. Och tvärtom – en svensk medborgare kan få även finskt medborgarskap utan att förlora sitt svenska.

En finsk medborgare som ansöker om svenskt medborgarskap eller en svensk medborgare som ansöker om finskt medborgarskap kan få detta så kallade dubbla medborgarskap.

Den nämnda lagändringen gjorde det möjligt under en begränsad tid för tidigare finska medborgare eller deras avkomlingar att återfå sitt finska medborgarskap genom anmälning.

Finlands medborgarskapslag ändrades på nytt 1.9.2011. Nu kan tidigare finska medborgare få tillbaka sitt finska medborgarskap genom ett enkelt anmälningsförfarande. Lagändringen är permanent. Anmälningsförfarandet gäller endast personer som tidigare varit finska medborgare, inte deras barn.

Dödsfall

 • I första hand gäller att de anhöriga tar hand om begravning och bouppteckning.
 • Om dödsboet saknar egna medel och de anhöriga inte kan ombesörja begravning tar de lokala sociala myndigheterna hand om begravning och bouppteckning med hjälp av en lokal begravningsentreprenör.
 • Begravningsentreprenörer hjälper till med begravning, hemsändning och bouppteckning.
 • Finländska begravningsbyråer kan också hämta den avlidne i Sverige.
 • Om dödsfallet inte har inträffat på sjukhus utförs vanligen en obduktion.
 • Vissa magistrater i Finland erbjuder uppteckningsförrättare hjälp med släktutredningar.

Hemtransport i kista

 • Begravningsentreprenören tar hand om pappersarbetet och hemtransporten av kistan. Intyg som behövs för hemtransport av den avlidne utfärdas av Skattemyndigheten.

Hemtransport i urna

 • Vid införsel av urna i Finland behövs dödsattest samt intyg för kremering som man får från krematoriet eller begravningsentreprenören.
 • Urnan kan sändas per post eller som flygfrakt (värdepost).
 • Begravningsentreprenören sänder urnan till församlingen, inte till privatadress.

Till början

Ekonomisk hjälp

 • Ambassaden eller konsulatet ger information till finländare som vistas tillfälligt i utlandet om hur de på snabbaste sätt kan föra över pengar från Finland till det aktuella landet med hjälp av penningöverföringsföretag (Forex, Western Union) eller via bank.
 • I nödfall har man med stöd av den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster rätt att  vända sig till den svenska socialjouren. Socialjouren i Stockholm har öppet dygnet runt, tfn +46 (0) 508 40 000, adress: Brännkyrkagatan 123 på Södermalm.

Till början

Finsk eller finländsk? 

Användningen av adjektiven finsk och finländsk och av substantiven finne och finländare:
Finländsk är det övergripande adjektivet för något som hänför sig till Finland, medan finsk används om sådant som har att göra med finska språket eller den finska kulturen. Finländsk litteratur är all litteratur som skrivs i Finland eller av finländare även om den skrivs på svenska och finsk litteratur är litteratur skriven på finska, även om den skrivs t.ex. i Sverige av en sverigefinländare. Då språket inte är relevant kan adjektivet finsk användas, t.ex. finska flaggan, finska piroger, finsk design.
En finne är en finskspråkig finländare. En finländare kan även vara svenskspråkig, dvs. finlandssvensk.

Flytta till Finland

 • Den som flyttar från Sverige till Finland ska fylla i Skatteverkets blankett SKV 7665 Anmälan/Flyttning till utlandet.
 • När man kommer till Finland ska man anmäla sin flytt till närmaste magistrat inom sju dagar. På magistraten måste man kunna uppvisa identitetshandling, t.ex. pass, id-kort utfärdat av polisen eller motsvarande.
 • Arbetsministeriets broschyr Jobba i Finland?

Allmän information om att flytta till Finland:

Finland-Samfundet upprätthåller en servicetelefon för frågor som gäller flyttning till utlandet, boende utomlands och återflyttning till Finland. Man kan även som utlandsfinländare få information om Finlands lagstiftning och det finska samhället. Tjänsten är specialiserad på att hjälpa äldre återflyttare.
Kontaktuppgifter: www.suomi-seura.fi, tfn +358 9 684 1210, e-post: info@suomi-seura.fi.

Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden. Hallå Norden svarar på frågor om att flytta, arbeta eller studera i Norden.
Kontaktuppgifter: www.norden.org/sv/norden-foer-dig, tfn + 358 201 980 088

Till början

Flyttgods till Finland

Om du behöver information om införsel av flyttgods till Finland ska du kontakta tullens informationstelefon mån–fre kl. 8–16 tel. +358 (0)295 5201. Se även anvisningar på tullens webbplats: Införsel av flyttgods till Finland.

Till början

Folkbokföring

Till början

Hittegods

Om du har tappat bort något i Sverige kan du kontakta polisen i Sverige, tfn +46 77 114 1400 (när du ringer från utlandet), 114 14 (när du ringer från Sverige).

Om svenska polisen får in hittegods av vilket det framgår att ägaren är finländare, skickas det vidare till Finlands ambassad i Stockholm, som försöker ta kontakt med ägaren. Pass och körkort skickas till utfärdande myndighet, övriga borttappade saker hämtas på ambassaden i Stockholm.

Till början

ID-kort

Finska ID-kort

 • Utomlands bosatta finska medborgare kan ansöka om ID-kort på samtliga polisstationer i Finland.
 • Till ansökan behövs: 1 foto, giltig legitimation (t.ex. pass eller ID-handling). Handläggningsavgiften betalas när ansökan lämnas in.
 • ID-kortet är giltigt i fem år och kan användas i stället för pass i samtliga EU-länder, samt i Schweiz, Liechtenstein, San Marino och de nordiska länderna.
 • ID-kort som är utfärdade före 1.3.1999 upphörde att vara giltiga vid slutet av år 2002. Det gamla ID-kortet saknar uppgift om sista giltighetsdag.
 • Mer information: polisens webbplats eller Polisinrättningen i Helsingfors, tfn +358 (0)295 417 911 (pass, ID-kort, körkort osv.) och +358 (0)295 417 905 (utlänningsärenden). Numren nås på vardagar kl. 9-11 finsk tid.

Svenska ID-kort

 • Skatteverket utfärdar svenska ID-kort till utländska personer som är folkbokförda i Sverige. ID-kortet gäller inte som resehandling istället för pass vid resor utanför Norden (Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island).
 • Läs mer på Skatteverkets hemsida

Till början

Intyga sin identitet

Resedokument

 • Ett resedokument är ett pass eller i vissa fall ett id-kort (se punkten ID-kort ovan). Vid inresa till vissa länder krävs även visum. För att få reda på om du behöver visum till ett land eller inte ska du kontakta det aktuella landets ambassad.
 • Vissa länder kräver att passet är giltigt antingen tre eller sex månader efter resan. Information om inresebestämmelser får du från det aktuella landets ambassad. Kontaktuppgifterna till ambassader i Sverige finns på regeringskansliets webbplats.

Hur kan finska medborgare intyga sin identitet vid utlandsresor?

 • Finska medborgare kan använda pass som resedokument. Inom Norden (Finland, Sverige, Danmark och Island) behöver finska medborgare inte ha med sig pass, men man ska kunna intyga sin identitet vid behov.
 • Vid resa utanför Norden men inom EU godkänns följande som resehandling: pass, av finska polisen utfärdat identitetskort eller elektroniskt identitetskort som har begränsad giltighetstid och som visar medborgarskapet. Vid resa utanför EU godkänns endast pass som resehandling.

Resa inom EU/Schengen

 • Syftet med Schengenregelverket är att göra det enklare för personer att röra sig fritt inom EU. I praktiken innebär det att gränskontrollerna vid de gemensamma gränserna, dvs de inre gränserna, har avskaffats.
 • Trots Schengenavtalet ska resenärer ha med sig resehandlingar som godkänns i de länder man besöker (dvs pass eller identitetskort som utfärdas av polisen).
 • Schengenländerna är: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Till början

Krigsbarn

Frågor som rör f d finska krigsbarn hänvisas till Riksarkivet i Sverige. Riksförbundet Finska Krigsbarn kan också hjälpa till med att få fram information om krigsbarn. Kontakta Kai Rosnell, e-post: kai.rosnell@comhem.se.

Till början

Kyrkan, medlemskap

Har du flyttat från Finland till Sverige?
Medlemskap i den finländska evangelisk-lutherska kyrkan överförs inte automatiskt till Svenska kyrkan, men att bli medlem är enkelt. Du kan skriva ut blanketten Anmälan om inträde i Svenska kyrkan eller hämta den på din församlings kansli, dit du också skickar in blanketten per post eller lämnar in den personligen.

Vem kan gå med i finska församlingen i Stockholm?
Alla som bor i Stockholm stift, och som har någon anknytning till Finland, är född i Finland, någon av föräldrarna kommer från Finland eller är gift med någon som är medlem kan bli kyrkotillhörig i finska församlingen i Stockholm.

Beställ anhållan om kyrkotillhörighet på tfn 08-440 82 00, per e-post finskaforsamlingen@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkan har en finskspråkig servicetelefon, tfn 020-262500, (lokalsamtalstaxa). Telefonen är öppen varje dag kl. 22.00-24.00

Körkort

 • Inom EU ansöker man om nytt körkort i det land där man är bosatt.
 • Finska medborgare som är bosatta i Sverige kan ansöka om att få nytt körkort i stället för skadat eller stulet/borttappat finskt körkort hos Transportstyrelsen, tfn +46 (0)771 818181. Se även www.korkortsportalen.se för information. För att få nytt körkort behövs det gamla körkortet eller ett utdrag ur körkortsregistret (på svenska), som man får genom att kontakta Trafiksäkerhetverket TraFis vägtrafiksektor, tfn +358 (0)20 696 341. För utdraget utgår avgift.
 • Svenskt tillstånd för övningskörning gäller inte i Finland.
 • Intyg om att man har beviljats svenskt körkort men ännu inte fått kortet ger inte heller rätt att framföra motordrivet fordon i Finland.
 • Mer information finns på polisens webbplats.

Till början

Läkemedel

Införsel av läkemedel till Finland:

 • Tullrådgivningen: mån–fre kl. 8–16 tel. +358 (0)295 5201
 • Fimea (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet) tfn +358 (0)29 522 3341

Införsel av läkemedel till Sverige:

Till början

Notarius publicus

Finlands utlandsmyndigheter kan fungera som notarius publicus, bl.a. styrka namnunderskrifter, styrka avskrifter av handlingar och utfärda intyg över handlingars innehåll.

Utlandsmyndigheterna kan också utföra andra lagstadgade uppgifter, t.ex. ta emot erkännanden av faderskap och styrka fastighetsköp.

Finlands honorära konsulat har endast begränsade möjligheter att fungera som notarius publicus. Adresser och öppettider till honorärkonsulaten finns under Kontaktuppgifter.

Legalisering av dokument i utrikesministeriet

För att bekräfta en undertecknares identitet eller ett dokuments äkthet kan utländska myndigheter eller företag be Finlands myndigheter att officiellt legalisera dokument som är utfärdade i Finland. Mer information finns på utrikesministeriets webbplats: Legalisering av dokument.

Till början

Pensioner

Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om folkpensionerna i Finland. För information och hjälp i pensionsfrågor kan man kontakta FPA:s utlandsenhet i Helsingfors per telefon, brev eller e-post:

Telefonservice för privatpersoner
Numret kan nås vardagar kl. 8–18

Flyttning till eller från Finland
Social trygghet vid flyttning till eller från Finland och i andra situationer med internationell anknytning.

 • +358 20 634 0200. Numret betjänar på finska och engelska.
 • +358 20 634 0300. Numret betjänar på svenska

Mer allmänna frågor kan ställas per e-post till: inter.helsinki@kela.fi.

Postadress: FPA / Utlandsenheten, PB 78, 00381 Helsingfors, Finland

Fler kontaktuppgifter och länkar till sidor med pensionsinformation finns under Tjänster - > FPAs kundtjänst.

Till början

Skatter

Skatteinformation finns på Skatteförvaltningens webbplats.

Skatteförvaltningens servicenummer: 

 • internationell personbeskattning tfn +358 (0)20 697 025
 • arvs- och gåvoskatt tfn +358 (0)20 697 019

Till början

Tull

 • tullens webbplats finns information om bl.a. tullbestämmelser (t.ex. införsel- och utförselrestriktioner).
 • Tullrådgivningen tfn + 358 (0)20 690 600, mån - fre kl. 8.00 - 16.15 (finsk tid)

Till början

Vapen

Anvisningar angående införsel och överföring av skjutvapen, skjutförnödenheter och vapendelar till Finland fås från Tullen, mån–fre kl. 8–16 tel. +358 (0) 295 5201.

Mera information: Polisens tillsyn över skjutvapen, tfn +358 71 878 0181.

I Sverige gäller svenska lagar och förordningar, kontakta den lokala polismyndigheten för mer information.

Till början

Vigsel

Information om vigsel i utlandet finns på magistratens webbplats och på Evangelisk-lutherska kyrkans webbplats: Vigsel utomlands.

 • Finska beskickningar har inte rätt att förrätta vigsel.
 • Vigselförrättaren ger information om vilka handlingar som behövs vid vigsel utomlands.
 • Finska medborgare som är bosatta i Sverige ska vända sig till sitt lokala skattekontor för att få intyg om hindersprövning.
 • Vid vigsel i något annat land än Sverige ska finska medborgare kunna visa upp ett intyg om rätt att gifta sig inför utländsk myndighet. Intyget utfärdas av magistraten på den ort där man senast var folkbokförd i Finland.
 • I Finland anses ett äktenskap vara giltigt om det har ingåtts inför en utländsk myndighet i överensstämmelse med det aktuella landets lag.
 • Skattekontoret ska informera Finlands befolkningsregister om äktenskap som har ingåtts i Sverige där den ena parten är finsk medborgare.

Till början

Värnplikt

Militärtjänsten i Finland

Enligt finsk lag är varje finsk man värnpliktig. Denna medborgerliga plikt som stadgas i 1 § värnpliktslagen gäller från början av det år han fyller 18 till utgången av det år han fyller 60 år.

Personer bosatta i Sverige ska skicka sin inkallelseorder direkt till Försvarsmaktens regionalbyrå eller till ambassadens konsulära enhet.

En finsk medborgare som även innehar svenskt medborgarskap är inte uppbådspliktig och behöver inte göra värnplikt i Finland under den tid han är fast bosatt i Sverige. Avtalstolkningen baseras på de registrerade uppgifterna om adress och medborgarskap i det finländska befolkningsdatasystemet. Det är därför viktigt att kontrollera sina uppgifter hos folkbokföringen (magistraten) så att de är korrekta.

Mer information om militärtjänstgöring i Finland finns på Försvarsmaktens webbplats.

Till början

Skriv utDela

Detta dokument

Uppdaterat 19.8.2015


© Finlands ambassad, Stockholm
© Finlands honorära generalkonsulat, Göteborg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter