Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Usein kysyttyä - Suomen suurlähetystö, Tukholma : Palvelut : Usein kysyttyä

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tukholma
SUOMEN KUNNIAPÄÄKONSULAATTI, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Usein kysyttyä

Ajokortti

 • EU:n alueella ajokortti haetaan asuinmaasta.
 • Viallisen tai kadonneen/varastetun suomalaisen kortin tilalle saa Ruotsissa asuva Suomen kansalainen uuden kortin Kuljetushallituksesta puh. +46 (0)771 81 81 81, www.korkortsportalen.se tai www.transportstyrelsen.se
 • Ruotsalainen ajoneuvon opetuslupa (övningskörning) ei kelpaa ajoharjoitteluun Suomessa.
 • Todistus siitä, että ruotsalainen ajokortti on myönnetty mutta vielä painossa, ei riitä moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen Suomessa. Lisätietoja poliisin kotisivuilta

Alkuun

Aseet

Ampuma-aseiden ja tarvikkeiden tuonnista ja siirrosta Suomeen saa Tullista, puh. +358 295 5201 .

Lisätietoja antaa Poliisihallituksen ampuma-asevalvonta puh. +358 71 878 0181

Ruotsissa noudatetaan Ruotsin säädöksiä, joista saa lisätietoja paikalliselta poliisilta.

Alkuun

Asevelvollisuus

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Tämä asevelvollisuuslain 1§:n määrittämä kansalaisvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun kun hän täyttää 60 vuotta.

Ruotsissa asuvan kutsuntavelvollisen tulee lähettää kutsuntapaperinsa suoraan Suomen puolustusvoimien aluetoimistoon tai suurlähetystön konsuliyksikköön.

Suomen  kansalainen, jolla on myös Ruotsin kansalaisuus, ei ole kutsunnanalainen eikä hänen tarvitse suorittaa asevelvollisuuttaan Suomessa sinä aikana, kun hän pysyvästi asuu Ruotsissa. Tämä sopimustulkinta perustuu Suomen väestötietojärjestelmän osoite- ja kansalaisuustietojen oikeellisuuteen. Siksi kannattaa varmistaa väestökirjanpitäjältä maistraatista, että tiedot ovat oikein.

Lisätietoja asevelvollisuuden suorittamisesta Suomessa löytyy Puolustusvoimien kotisivulta.

Alkuun

Asianajajat

Suomenkielistä asianajajaa voi etsiä Sveriges Advokatsamfundetin verkkosivulta www.advokatsamfundet.se. Suomessa asianajajia voi etsiä Suomen asianajajaliiton verkkosivulta www.asianajajaliitto.fi.

Alkuun

Auto

Ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon käyttö Suomessa

Sallittua tilapäisesti turistina enintään 6 kuukautta vuoden aikana seuraavin ehdoin:

 • Ajoneuvo on muualla kuin Suomessa rekisteröity ja rekisteröinti on voimassa.
 • Ajoneuvoa saa käyttää enintään kuuden kuukauden keskeytymättömänä tai keskeytyvänä määräaikana kahdentoista kuukauden ajanjaksona.
 • Auton käyttö ei liity ajoneuvon ostoon Suomeen.
 • Ajoneuvolla tulee olla Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus 

Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt eivät saa käyttää ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa muutoin kuin auton ulkomailla asuvan omistajan ollessa mukana ajoneuvossa.

Muuttoauton tuomiseen liittyvistä säännöksistä antaa tietoja Suomen tulli

Ruotsalaisella ajo-opetusluvalla ei saa ajaa Suomessa.

Lisätietoja: Tullin tietopalvelu

Talvirenkaat

Suomessa:

 • Talvirengaspakko alkaa 1. joulukuuta ja kestää helmikuun loppuun saakka.
 • Lain yleissäännön mukaan nastoilla varustettuja talvirenkaita saa käyttää marraskuun alusta lähtien. Nastarenkailla voi kuitenkin ajaa jo aiemmin, jos sää- ja keliolot sitä vaativat.
 • Nastarengaskausi päättyy yleissäännöksen mukaan maaliskuun viimeisenä päivänä tai toisen pääsiäispäivän jälkeisenä maanantaina sen mukaan, kumpi päivämäärä on myöhemmin. Nastarenkaita voi kuitenkin keväällä käyttää pidempään, mikäli keli sitä edellyttää.
 • Nastattomia talvirenkaita saa käyttää aina.
 • Talvirengaspakko koskee myös ulkomailla rekisteröityjä henkilö- ja pakettiautoja, kun niillä ajetaan Suomessa.

Lisätietoja: Liikenne- ja viestintäministeriö

Ruotsissa:

 • Talvikelillä käytettävä 1.12. - 31.3.
 • Nastarenkaita voidaan käyttää 1.10. – 15.4, tai milloin keli edellyttää.

Lisätietoja: Transportstyrelsen, puh. 0771 503 503

Alkuun

Eläimet

Tuonti Suomeen

Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) neuvontapuhelin lemmikkieläinten tuojille ja viejille  +358 (0)29 530 0401, avoinna ma-ke kello 9-11 (Suomen aikaa). Puhelinnumerossa vastataan lemmikkieläinten tuonti- ja vientivaatimuksiin liittyviin kysymyksiin EU-maiden, Norjan ja Sveitsin osalta. Asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä myös sähköpostitse osoitteella ehyt@evira.fi

Lue lisää eläinten tuonnista ja viennistä Eviran kotisivulta.

Koiran ja kissan tuonti Ruotsiin

Ohjeet koskien tuontia ja rekisteröintiä saatavissa Jordbruksverketistä, puh. +46 (0)771 223 223.

Alkuun

Eläke

Kansaneläkelaitos vastaa Suomen kansaneläkkeistä. Asiakkaita palvellaan puhelimitse, kirjeitse ja sähköpostitse Kelan Ulkomaanyksikössä:

Puhelinpalvelu asiakkaille 
Numeroissa palvellaan arkisin klo 8–18

Maasta ja maahan muutto
Sosiaaliturva ulkomaille tai Suomeen muutettaessa ja muissa kansainvälisissä tilanteissa. 

 • +358 20 634 0200. Numero palvelee suomeksi ja englanniksi.
 • +358 20 634 0300. Numero palvelee ruotsiksi.

Tämän lisäksi asiakkaita palvelee yleisluontoisissa kysymyksissä sähköpostiosoite inter.helsinki@kela.fi

Postiosoite: Kela / Ulkomaan yksikkö, PL 78, 00381 Helsinki, Finland

Lisätietoja ja linkkejä verkkosivuille, joilta löytyy lisää tietoa eläkkeistä löytyy kohdasta Palvelut - > Kansaneläkelaitoksen asiakaspalvelu.

Alkuun

Henkilökortti

Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset voivat hakea henkilökorttia miltä tahansa poliisilaitokselta Suomessa (ml. Maarianhamina)

 • Hakemukseen tarvitaan: 1 valokuva, ja luotettava selvitys henkilöllisyydestä (esim. passi tai muu henkilöllisyystodistus). Käsittelymaksu maksetaan etukäteen hakemusta jätettäessä.
 • Kortti annetaan viideksi vuodeksi ja sitä voi käyttää passin sijasta kaikissa EU-maissa, Sveitsissä, Liechtensteinissa, San Marinossa ja Pohjoismaissa. Ennen 1.3.1999 myönnettyjen vanhanmuotoisten henkilökorttien voimassaolo on päättynyt vuoden 2002 lopussa. Vanhassa henkilökortissa ei ole merkintää viimeisestä voimassaolopäivästä.
 • Tarkemmat tiedot saa poliisin verkkosivuilta tai lupa-asioiden neuvontapuhelimesta +358 (0)295 417 911 (passi, henkilötodistus, ajokortti yms.) ja +358 (0)295 417 905 (ulkomaalaisasiat). Numeroissa palvellaan maanantaista perjantaihin klo 9-11 Suomen aikaa.
 • Ruotsin verovirasto Skatteverket myöntää ruotsalaisia ID-kortteja Ruotsissa asuville ulkomaan kansalaisille. Tätä ID-korttia ei voi käyttää matkustusasiakirjana passin asemasta Pohjoismaiden (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti) ulkopuolella. Lisätietoja löytyy Skatteverketin kotisivuilta www.skatteverket.se

Alkuun

Henkilöllisyyden osoittaminen

Matkustusasiakirjat

 • Matkustusasiakirjoja ovat passi ja joissakin tapauksissa henkilökortti (kts kohta henkilökortti). Joihinkin maihin Suomen kansalaiselta vaaditaan passin lisäksi viisumi. Tarvetta viisumiin tiedustellaan ja viisumia anotaanlähimmästä matkakohdemaan edustustosta.
 • Joillakin mailla on vaatimuksena, että passi on oltava voimassa vähintään joko 3 kk tai 6 kk matkan jälkeen. Vaatimuksia passin voimassaoloajasta tiedustellaan matkakohdemaan edustustosta,

Kuinka Suomen kansalainen voi osoittaa henkilöllisyytensä matkustaessaan ulkomailla?

 • Suomen kansalainen voi käyttää matkustusasiakirjana passia. Pohjoismaissa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti) matkustaessaan Suomen kansalainen ei tarvitse passia, mutta hänen on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä.
 • Pohjoismaiden ulkopuolelle koko EU:n alueelle hyväksytään matkustusasiakirjaksi passi tai Suomen poliisin myöntämä henkilöllisyystodistus tai sähköinen henkilöllisyystodistus, jonka voimassaoloaika on rajoitettu ja johon on merkitty kansalaisuus. EU-alueen ulkopuolelle matkustettaessa ainoa hyväksytty matkustusasiakirja on passi.

Liikkuminen EU/Schengen alueella

 • Schengenin säännöstön tarkoituksena on helpottaa henkilöiden vapaata liikkumista Euroopan unionin alueella. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että rajatarkastukset yhteisillä rajoilla eli sisärajoilla on poistettu.
 • Matkustajan on Schengenin sopimuksista huolimatta kuitenkin pidettävä mukanaan voimassa olevaa kussakin jäsenmaassa hyväksyttyä matkustusasiakirjaa (passia tai uudenmallista poliisin myöntämää henkilökorttia).

Schengen-valtiot

 • Schengen-valtioita ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro.

Alkuun

Henkilötiedustelut

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Ruotsista

 • Ruotsissa asuvien osoitetiedusteluissa ja sukuselvityskysymyksissä voi ottaa suoraan yhteyttä verotoimistoon puh. +46 (0)771 567 567.
 • Edustusto voi sille tai ulkoasiainministeriölle tehdyn kirjallisen hakemuksen saatuaan hankkia toimipiiristään virkatodistuksia tai muita henkilöä koskevia asiakirjoja sekä osoitetietoja, jos asiakirjan tai osoitetiedon hankkiminen on perusteltua hakemuksen tehneen henkilön tai yhteisön etujen, oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. Toimitusmaksuna peritään € 100.

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Suomesta

 • Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi tiedustella ao. asuinpaikkakunnan maistraatista. Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, voi asiaa tiedustella Helsingin maistraatista ma–pe klo 9–16.15 puh. +358 (0)29 55 39391, faksi +358 (0)29 55 36191 tai Vaasan maistraatista Pietarsaaren yksiköstä ma–pe klo 9–16.15 puh. +358(0)29 553 9451, faksi +358(0)29 553 7120.  

Alkuun

Kaksoiskansalaisuus

Suomen kansalaisuuslakia muutettiin 1.6.2003. Muutoksen myötä monikansalaisuus hyväksytään aiempaa laajemmin. Lainmuutos mahdollisti sen, että Suomen kansalainen säilyttää automaattisesti kansalaisuutensa saadessaan Ruotsin kansalaisuuden. Ja päinvastoin – saadessaan Suomen kansalaisuuden, Ruotsin kansalainen säilyttää automaattisesti kansalaisuutensa.

Tämän niin sanotun kaksoiskansalaisuuden voi siis saada joko siten, että Suomen kansalainen anoo ja saa Ruotsin kansalaisuuden, tai siten, että Ruotsin kansalainen anoo ja saa Suomen kansalaisuuden.

Edellä mainitun lakimuutoksen myötä ulkomailla asuvien entisten Suomen kansalaisten ja heidän jälkeläistensä oli rajoitetun ajan mahdollista anoa Suomen kansalaisuutta ilmoitusmenettelyllä.

Suomen kansalaisuuslakiin tehtiin uusi muutos 1.9.2011. Nyt entiset Suomen kansalaiset voivat ulkomailla asuessaan saada takaisin Suomen kansalaisuuden ilmoitusmenettelyllä. Tämä mahdollisuus on pysyvä. Muutos koskee ainoastaan henkilöitä, jotka itse ovat olleet Suomen kansalaisia, ei heidän jälkeläisiään.

Alkuun


Kirkkoon liittyminen

Oletko muuttanut Ruotsiin Suomesta?
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyys ei siirry automaattisesti Ruotsin kirkkoon. Jäseneksi liittyminen on kuitenkin helppoa. Voit tulostaa tästä lomakkeen Anmälan om inträde i Svenska kyrkan tai netistä Ruotsin Kirkon kotisivulta tai noutaa sen seurakuntasi toimistosta, jonne se myös postitetaan tai toimitetaan henkilökohtaisesti.

Kuka voi liittyä Tukholman Suomalaiseen seurakuntaan?
Tukholman Suomalaiseen seurakuntaan voi kuulua henkilö, joka asuu Tukholman hiippakunnassa ja jolla on jokin yhteys Suomeen tai suomalaisuuteen: hän on syntynyt Suomessa, jompi kumpi vanhemmista on Suomesta tai hän on naimisissa Tukholman Suomalaisen seurakunnan jäsenen kanssa.
Tilaa seurakuntaan liittymislomake seurakunnan toimistosta.

Tukholman suomalainen seurakunta
Slottsbacken 2B-2C, Box 2281, 103 17 Stockholm
puh: 08-440 82 00
faksi: 08-440 82 01
sähköposti: finska.forsamlingen @ svenskakyrkan.se

Ruotsin kirkko ylläpitää suomenkielistä palvelevaa puhelinta joka ilta klo. 22-24, puh. 020-26 25 00.

Kuolemantapaus

 • Pääsääntöisesti omaiset huolehtivat hautauksesta ja perunkirjoituksesta.
 • Jos kuolinpesässä ei ole varoja tai omaiset eivät voi hoitaa hautausta, paikallinen sosiaalivirasto hoitaa hautauksen ja perunkirjoituksen paikallisen hautaustoimiston avustuksella.
 • Hautauksessa, kotiutuksessa ja perunkirjoituksessa auttaa hautaustoimisto.
 • Myös Suomessa toimiva hautaustoimisto voi hakea vainajan Ruotsista.
 • Jos vainaja ei ole kuollut sairaalassa, tehdään yleensä ruumiinavaus.
 • Perunkirjoituksen toimittajat voivat saada Suomessa tietyistä maistraateista sukuselvityspalvelua.

Arkkukotiutus

 • Toimeksisaanut hautaustoimisto huolehtii tarvittavat paperit ja arkun kotiutuksen. Ruotsin verotoimisto antaa tarvittavat todistukset vainajan arkkukotiutusta varten.

Uurnakotiutus

 • Toimitettaessa/vietäessä uurna Suomeen tarvitaan kuolintodistus ja todistus tuhkauksesta, jonka saa krematoriosta tai hautaustoimistosta.
 • Uurnan voi lähettää postissa tai lentorahtina (arvopostina).
 • Hautaustoimistot lähettävät uurnan seurakunnille, ei yksityisosoitteeseen.

Alkuun

Lääkkeet

Lääkkeiden maahantuonnista Suomeen saa tietoja:

Lääkkeiden maahantuonnista Ruotsiin saa tietoja:

Alkuun

Löytötavarat

Voit tiedustella Ruotsissa kadottamaasi tavaraa Ruotsin poliisin löytötavaratoimistosta: ulkomailta soitettaessa puh. +46 77 114 14 00, Ruotsista soitettaessa puh. 114 14.

Ruotsin poliisin löytötavaratoimisto toimittaa yleensä suomalaisen omistajan löytötavaran Suurlähetystö pyrkii tavoittamaan omistajan ja ilmoittamaan, että löytötavara on noudettavissa Suomen suurlähetystöstä. Passija ajokortti toimitetaan myöntäneelle viranomaiselle.

Alkuun

Muutto Suomeen

 • Muutettaessa Ruotsista Suomeen on muuttajan ilmoitettava muutosta Ruotsin verovirastoon. Lisätietoja verotoimiston esitteestä Flyttning till utlandet.
 • Suomeen saavuttaessa muuttajan on ilmoitettava muutostaan tulopaikkakunnan maistraattiin seitsemän (7) päivän kuluessa. Muuttajan on esitettävä maistraatille henkilöllisyyden osoittava asiakirja (passi, poliisin myöntämä henkilökortti tai vastaava). 
 • Suomeen muuttoa suunnitteleva ulkomaalainen saa Maahanmuuttoviraston kotisivuilta ensi käden tietoa siitä, tarvitseeko hän viisumin tai oleskeluluvan tullakseen Suomeen sekä mitkä ovat oleskeluluvan edellytykset.
 • Haloo Pohjola

Yleistietoa Suomeen muuttavalle:

Suomi-Seuran neuvontapalvelu Helsingissä opastaa paluumuuttoon liittyvissä asioissa. Palvelu on tarkoitettu myös ulkosuomalaisille, jotka tarvitsevat tietoa Suomen lainsäädännöstä ja yhteiskunnasta. Palvelu on erikoistunut välittämään tietoa seniori-ikäisiä muuttajia askarruttaviin kysymyksiin. Yhteystiedot www.suomi-seura.fi, puh. +358 9 684 1210 sähköposti: info@suomi-seura.fi.

Halloo Pohjola-neuvontapalvelu on Pohjoismaiden ministerineuvoston palvelu, joka helpottaa yksityishenkilöiden ja yritysten liikkuvuutta Pohjoismaissa. Tietopalvelulla pyritään helpottamaan muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun ja yrityksen perustamiseen liittyvien päätösten tekemistä. Yhteystiedot: www.norden.org/sv/norden-foer-dig, puh: + 358 201 980 088
Alkuun

Muuttotavaroiden tuonti Suomeen

Tullin esite: Muuttotavaroiden tuonti Suomeen
Tullineuvonta: ma–pe klo 8–16 puh. +358 (0)295 5201

Alkuun

Notaaripalvelut

Suomen ulkomaan edustustoissa voidaan suorittaa tiettyjä julkisen notaarin tehtäviä, kuten allekirjoituksen oikeaksi todistaminen, jäljennöksen oikeaksi todistaminen asiakirjasta sekä todistuksen antaminen esitetyn asiakirjan sisällöstä.

Lisäksi edustustoilla on mahdollisuus suorittaa muuhun lainsäädäntöön liittyviä tehtäviä kuten isyyden tunnustamisen vastaanottaminen ja kiinteistön kaupan vahvistaminen.

Suomen kunniakonsulit voivat hoitaa julkisen notaarin tehtäviä vain rajoitetusti. Osoitteet ja aukioloajat saa kohdastakunniakonsulit.

Asiakirjojen laillistaminen ulkoasiainministeriössä

Allekirjoittajien henkilöllisyyden varmentamiseksi tai asiakirjan oikeellisuuden toteamiseksi ulkomaan viranomainen tai yritys voi pyytää Suomen viranomaisen virallista vahvistusta Suomessa tehtyihin asiakirjoihin. Lisätietoja ulkoasiainministeriön kotisivuilta: Asiakirjojen laillistaminen ulkoasiainministeriössä.

Alkuun

Sotalapset

Tiedot kaikista Suomesta tulleista sotalapsista Ruotsin kansallisarkistosta: Riksarkivet puh. +46 (0)10 476 7000 sähköposti: riksarkivet@riksarkivet.ra.se. Myös Suomalaisten Sotalasten Keskusliitto auttaa etsimään tietoja sotalapsista: Kai Rosnell, sähköposti: kai.rosnell@comhem.se

Alkuun

Taloudellinen avustaminen

 • Suomen suurlähetystö tai konsulaatti voi avustaa tilapäisesti ulkomailla oleskelevia suomalaisia neuvomalla nopeimman rahansiirtotien Suomesta kohdemaahan erityisten rahanvälitysyritysten (Forex, Western Union) kautta tai pankkisiirtoina.
 • Jos edellä mainituista toimenpiteistä ei ole apua, hätätapauksissa auttaa pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen nojalla Ruotsin sosiaalipäivystys. "Socialjouren i Stockholm" on avoinna 24 tuntia/vrk puh. +46 (0)8 508 40 000, osoite: Brännkyrkagatan 123, Södermalm.  

Alkuun

Tulli

 • Tullin tietopalvelun kotisivu on hyvä tietolähde (esim. Suomesta viennin rajoitukset).
 • Tullineuvonta

Alkuun

Veneily

 • Suomen rannikon suoja-alueilla saa veneillä rajoitetusti. Poikkeuslupaa voi anoa merivoimien joukko-osastoilta, jotka myöntävät lupia omalla valvontavastuullaan olevalla suoja-alueelle. Tarkempia tietoja saa Puolustusvoimista tai Puolustusministeriöstä.

Alkuun

Verotus

Verohallinnon kotisivulta löytyy Suomessa maksuunpannun veron maksumenettely.

Verohallinnon valtakunnalliset palvelunumerot:
mm. kansainvälinen henkilöverotus +358 (0)20 697 024
perintö- ja lahjaverotus +358 (0)20 697 018

Alkuun

Vihkiminen

Avioliiton solmimisesta ulkomailla saa tarkempia lisätietoja maistraatin kotisivuilta tai Suomen kirkon kotisivuilta.

 • Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä.
 • Ulkomailla tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat on selvitettävä vihkijältä.
 • Ruotsissa asuva suomalainen saa esteettömyystodistuksen (hindersprövning) asuinpaikkakuntansa verotoimistosta.
 • Muualla kuin Ruotsissa tapahtuvaa vihkimistä varten Suomen kansalainen tarvitsee todistuksen Suomen kansalaisen oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä. Todistuksen saa sen paikkakunnan maistraatista, missä on viimeksi ollut Suomessa kirjoilla.
 • Suomessa katsotaan päteväksi avioliitto, joka on solmittu vieraan valtion viranomaisen edessä kyseisessä valtiossa voimassa olevan lain mukaisesti.
 • Asuinpaikkakunnan verotoimisto ilmoittaa Suomen väestörekisterille Ruotsissa solmitusta avioliitosta, jossa toinen osapuoli on Suomen kansalainen.


Alkuun

Väestörekisteri


Alkuun

TulostaJaa kirjanmerkki

Tämä dokumentti

Päivitetty 19.8.2015


© Suomen suurlähetystö, Tukholma; Suomen kunniapääkonsulaatti, Göteborg
 | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot