Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Toiminta-ajatus - Suomen suurlähetystö, Tukholma : Suurlähetystö : Toiminta-ajatus

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tukholma
SUOMEN KUNNIAPÄÄKONSULAATTI, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Toiminta-ajatus

Hallitusohjelman mukaan Suomen turvallisuus, hyvinvointi ja menestyksen edellytykset perustuvat laaja-alaiseen yhteistyöhön muiden valtioiden ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Suomen ulkopolitiikan tavoitteena on kansainvälisen vakauden, turvallisuuden, rauhan, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen vahvistaminen sekä oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen.

Suomen suurlähetystöt ulkomailla toimivat osana ulkoasianhallintoa, jonka tehtävänä on vahvistaa maamme kansainvälistä asemaa ja vaikutusvaltaa sekä aikaansaada Suomelle ja suomalaisille myönteisiä ratkaisuja kansainvälisessä kanssakäymisessä.

Suomen Tukholman suurlähetystö noudattaa ulkoasiainhallinnon toiminta-ajatusta ja sen perusarvoja. Edustusto edustaa Ruotsissa koko Suomen valtionhallintoa.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Tukholman suurlähetystö mm.

  • edustaa Suomen valtiovaltaa ja valvoo Suomen ja suomalaisten etuja Ruotsissa
  • edistää Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisia, taloudellisia, kaupallisia, kulttuurisia ja muita yhteiskuntapoliittisia tavoitteita
  • välittää Ruotsin päättäjille ja viranomaisille Suomen näkökantoja ja pyrkii vaikuttamaan Suomen kannalta myönteisiin ratkaisuihin
  • raportoi ulkoministeriölle ja muille viranomaisille sekä sidosryhmille Suomen kannalta merkittävistä asioista Ruotsissa
  • avustaa Suomen julkishallinnon toimijoita niiden yhteistyösuhteissa Ruotsissa
  • tukee suomalaistaustaisten yritysten vientiponnisteluja Ruotsiin
  • tarjoaa konsulipalveluita Suomen kansalaisille ja Suomessa pysyvästi asuville ulkomaalaisille sekä maahantulopalveluita Suomeen matkustaville
  • syventää suomalaisen kulttuurielämän tuntemusta ja edistää suomen kielen asemaa Ruotsissa
  • edistää myönteistä Suomi-kuvaa ja Suomen tuntemusta Ruotsissa
  • pitää yhteyksiä kunniakonsuleihin, ruotsinsuomalaisiin ja muihin Suomen ystäviin Ruotsissa

Lisätietoa edustustojen tehtävistä ulkoasiainministeriön sivuilta.

 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 16.7.2013


© Suomen suurlähetystö, Tukholma; Suomen kunniapääkonsulaatti, Göteborg
 | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot