Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Ambassadörens residens - Finlands ambassad, Stockholm : Ambassaden : Ambassadörens residens

FINLANDS AMBASSAD, Stockholm
FINLANDS HONORÄRA GENERALKONSULAT, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Ambassadörens residens

HuvudingångAmbassadörens tjänstebostad är belägen i hjärtat av Stockholm, i hörnet av Västra Trädgårdsgatan och Kocksgränd.De Geerska palatset i tre våningar uppfördes under åren 1772-1774 på en av Stockholms förnämligaste och elegantaste gator. Finska staten köpte fastigheten år 1941.

Stadsdelen Norrmalm byggdes på 1640-talet som bostadsområde för tjänsteadeln. I början av 1700-talet ägde släkten De Geer tre stenhus på Västra Trädgårdsgatan och dessa hus med tillhörande tomter ärvde den tioårige Charles De Geer av sin ogifte farbror år 1730. Arvingen bodde vid den tiden med sina föräldrar i Holland men flyttade till Stockholm efter faderns död år 1738.

Charles De Geer var affärsman, entomolog och medlem av Kungl. Svenska Vetenskapsakademien samt korresponderande ledamot av Franska Vetenskapsakademien. Han utnämndes tämligen ung till hovmarskalk. År 1743 gifte han sig med Catharina Charlotta Ribbing.

Vid restaureringen av sina hus bad De Geer om hjälp av hovintendenten Jean Erik Rehn. Rehn var en dåtidens mest framstående arkitekter i Sverige och utöver De Geerska palatset hade han sin hand med i uppförandet av herrgårdarna Leufsta och Stora Wäsby, även de i De Geers ägo. Bostadshuset i hörnet av Västra Trädgårdsgatan och Kocksgränd stod klart 1772-1774 och representerar fransk nyklassisk stil.

Residensets innergårdCharles De Geer avled år 1778. Hans änka ärvde huset och efter hennes död övertogs det av sonen Louis De Geer. Denne sålde år 1817 huset till överstelöjtnant Casper Wrede som lät utföra en genomgripande renovering och sedan inhyste flera hyresgäster. År 1841 kom huset åter i släkten De Geers ägo, slutligen till Henning Wachtmeister, som sålde det till finska staten år 1941.

Huset restaurerades 1941 under byggnadsrådet Ragnar Hjorts ledning och återigen under åren 1976-1977, bägge gångerna i samarbete mellan svenska och finska museimyndigheter. 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 7.10.2009


© Finlands ambassad, Stockholm
© Finlands honorära generalkonsulat, Göteborg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter