Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Folkpensionsanstaltens kundtjänst - Finlands ambassad, Stockholm : Tjänster : FPAs kundtjänst

FINLANDS AMBASSAD, Stockholm
FINLANDS HONORÄRA GENERALKONSULAT, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Folkpensionsanstaltens kundtjänst

Centret för internationella ärenden

FPA:s center för internationella ärenden betjänar alla kunder som flyttar till eller från Finland och i andra situationer med internationell anknytning.

Centret för internationella ärenden

PB 78, 00381 Helsingfors, Finland

Tel. +358 (0) 20 634 0200 (på finska och engelska)

Tel. +358 (0) 20 634 0300 (på svenska)

Telefontid vardagar kl. 8–18 (finsk tid)

Fax +358 (0) 20 634 1599

inter.helsinki(at)kela.fi.

Webbsida Centret för internationella ärenden

Kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

En nationell kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård öppnades vid FPA 1.1.2014 . Kontaktpunkten erbjuder information gällande situationer när man reser från Finland till utlandet och från utlandet till Finland för att söka vård.

På kontaktpunktens webbsidor hittar du information om följande:

  • Anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster utomlands
  • Hälso- och sjukvård för patienter som kommer till Finland
  • Europeiskt läkemedelsrecept
  • Patientförsäkring och patientombudsman
  • Vanliga frågor
  • Kontaktpunkter och socialförsäkringsinstitutioner i EU-länderna

Kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

PL 78, 00381 Helsingfors

Tel. +358 (0) 20 634 0400

Fax +358 (0) 20 634 3273

yhteyspiste(at)kela.fi

Webbsida Kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård


Med gränsöverskridande hälso- och sjukvård avses situationer när du har fått sjukvård i något annat land än ditt bosättningsland.

Gränsöverskridande hälso- och sjukvård omfattar även situationer där ett prov som tagits på patienten eller resultaten av en undersökning som gjorts på patienten skickas utomlands för analys. Det är också fråga om gränsöverskridande hälso- och sjukvård när yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården tillhandahåller tjänster i något annat land än sitt bosättningsland.

Information om socialförsäkring i Sverige och i Finland:  

FPA:s pensionsinformation

På FPA:s pensionssidor finns information om det finländska pensionssystemet. Pensionstryggheten består av en eller flera arbetspensioner. Om arbetspensionerna är små kompletteras pensionstryggheten med folkpension. I den pensionstrygghet som FPA handhar ingår förutom folkpension även barnförhöjning och fronttillägg. Den som är bosatt i Finland kan också ansöka om bostadsbidrag för pensionstagare och vårdbidrag för pensionstagare. Man kan ansöka om förmånerna även om man inte har pension från FPA.

Tillbaka 

Flyttning till eller från Finland

Under Allmänna principer finns information om den internationella lagstiftning som inverkar på den sociala tryggheten för personer som flyttar till eller från Finland. Under Flyttning utomlands ges en allmän beskrivning av grunderna för den sociala tryggheten när man flyttar utomlands. Här finns också information om vilket land som betalar förmåner till den som flyttar. Under Flyttning till Finland kan den som flyttar till Finland läsa om vilka grunder som gäller för att man ska omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Tillbaka

Pensionsskyddscentralen

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat centralorgan som utvecklar och verkställer arbetspensionsskyddet. PSC tillhandahåller expertis och producerar gemensamma tjänster för arbetspensionssystemet. 

År 2005 ändrades Finlands arbetspensionslagar så att pensionsåldern blev valbar: man kan själv välja när man vill gå i pension mellan 63 och 68 års ålder. Om du är fast bosatt i Sverige lönar det sig att i god tid söka pension från Finland så att din ålderspension börjar betalas ut månaden efter att du fyllt 63 år. Man måste alltid ansöka om att få pension. Det är viktigt att lämna in ansökan vid rätt tidpunkt eftersom arbetspension betalas retroaktivt endast tre månader bakåt i tiden.

I Finland får alla årligen ett arbetspensionsutdrag hem med posten. Av utdraget framgår hur mycket arbetspension man tjänat in från anställning inom privat sektor.

Utomlands bosatta kan begära att få ett arbetspensionsutdrag:

a) genom att skriva en fritt formulerad ansökan till Pensionsskyddscentralen med din underskrift, din adress i Sverige och din finländska personbeteckning. Skicka begäran till: Pensionsskyddscentralen, 00065 Pensionsskyddscentralen, Finland, eller faxa den till: + 358 10 751 2595.

 b) via internet, det går att beställa arbetspensionsutdrag via portalen www.tyoelake.fi. För att komma åt tjänsten krävs dock en krypterad anslutning till en finsk internetbank.

Tillbaka

Kommunernas och statens pensionsförsäkring

Kommunernas pensionsförsäkring heter sedan 2001 Keva. Keva sköter pensionsskyddet för kommunsektorns, statens och kyrkans personal samt ansvarar för finansieringen av pensionerna för kommunsektorns personal och för placeringen av pensionsmedlen.

Tillbaka

Statskontoret

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten har hand om den allmänna pensionen i Sverige. Det handlar både om tiden då du tjänar in till din pension och tiden som pensionär.. 

Tillbaka


Nordiska socialförsäkringsportalen

Information om den sociala tryggheten i de nordiska länderna. Här finns även svar på vanliga frågor om pensioner och andra sociala förmåner.

Tillbaka


EUlisses

EUlisses är en mångspråkig webbportal med information om social trygghet. Den har länkar till olika källor inom EU och dess medlemsländer som gäller den sociala tryggheten och de skyldigheter man har när man rör sig i Europa.

Tillbaka

© Finlands ambassad, Stockholm
© Finlands honorära generalkonsulat, Göteborg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter