Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Uppdrag - Finlands ambassad, Stockholm : Honorära generalkonsulat i Göteborg : Uppdrag

FINLANDS AMBASSAD, Stockholm
FINLANDS HONORÄRA GENERALKONSULAT, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Uppdrag

Det honorära generalkonsulatet bevakar finska medborgares rättigheter och främjar de ekonomiska och kulturella relationerna mellan Finland och Sverige.

I praktiken innebär det bland annat att erbjuda konsulära tjänster till finska medborgare i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om konsulära tjänster (22.4.1998/498) samt arbeta för att stärka de bilaterala förbindelserna och utveckla nätverk med aktörer som är relevanta för Finland. Det honorära generalkonsulatet upprätthåller också kontakter med den finländska invandrargruppen och deras intresseorganisationer och verkar för att öka Finlands och den finländska kulturens synlighet.
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 20.7.2011


© Finlands ambassad, Stockholm
© Finlands honorära generalkonsulat, Göteborg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter