Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Minister Mikael Antells festtal på den nationella Veterandagen i Stockholm 27.4.2017 - Finlands ambassad, Stockholm : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Stockholm
FINLANDS HONORÄRA GENERALKONSULAT, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 28.4.2017

Minister Mikael Antells festtal på den nationella Veterandagen i Stockholm 27.4.2017

Ärade veteraner från våra krig, kunnioitetut sotiemme veteraanit, mina damer och herrar, hyvät naiset ja herrat,

Det är en stor heder för mig att tala inför er idag. Ingenting i Finlands moderna historia har satt så stark prägel på den finländska identiteten som era insatser under Vinterkriget och Fortsättningskriget.

Det arv ni har gett vidare till oss yngre generationer är ständigt närvarande. Det är ingjutet i vårt medvetande som en förpliktelse att aldrig ge upp – att alltid sträva framåt. För mig personligen som representant för vårt land utomlands har er kamp alltid varit en outsinlig källa till stolthet. Det mod ni visat har i prövningens stunder satt saker och ting i sitt rätta perspektiv. Det har inspirerat till ödmjukhet, eftertanke, integritet men också insikten att ingenting är omöjligt, bara man vet vad man vill och vad man står för.

Med tanke på de prövningar vårt land under kriget och också efteråt stod inför framstår vägen till det moderna nordiska välfärdssamhälle vi representerar idag närmast som ett mirakel. Tack vare era uppoffringar vilar det svenska och finländska samhällssystemet lyckligtvis än idag på samma gemensamma värdegrund.

När vi just nu genomlever bekymmersamma tider såväl på EU-nivå som internationellt är det extra viktigt att vi levandegör och bär med oss vår historia, samt förståelsen att inget kommer av sig själv.

Nationalismen sticker än en gång fram huvudet på bekostnad av internationellt samarbete. Allt detta är dåliga nyheter för små, alliansfria, öppna och frihandelsvänliga länder som Finland och Sverige.

Samtidigt har säkerhetssituationen i Östersjöområdet försämrats. Det är på många sätt en ny omvärldssituation vi måste förhålla oss till.  I detta läge skall vi trots allt fortsätta våra ansträngningar för avspänning och ett ökat internationellt samt regionalt samarbete. Vi gör klokt i att hoppas på det bästa men samtidigt också omsorgsfullt planera för mer pessimistiska scenarion.

I detta läge är det viktigt att vi står upp för våra nordiska värderingar. I dessa tider behöver Finland och Sverige varandra mer än någonsin och de senaste åren har vi kommit varandra ännu närmare. Vi lånar gärna goda modeller av varandra. Våra ekonomier blir allt mer integrerade och den säkerhetspolitiska dialogen är väldigt nära och öppen.

 Följaktligen var det naturligt att republikens president Sauli Niinistö senaste månad än en gång besökte Stockholm. Denna gång för att under en ceremoni i Finlandsparken och här på finska ambassaden i närvaro av kronprinsessan Victoria och prins Carl-Philip personligen tacka de svenska Finlandsfrivilliga för deras omfattande och betydande insatser under Vinterkriget. De av oss som var närvarande minns att det var en mycket känslosam tillställning. Från presidentens sida var det en viktig symbolhandling. Historia och nutid vävs ihop.

I festtal brukar det sägas att Finland och Sverige aldrig har stått varandra så här nära sedan år 1809. Men faktum är att det ligger en hel del sanning i detta. Från ambassadens horisont är det uppenbart att de svensk-finska kontakterna blir allt tätare. Våra statsministrar, övriga ministrar och riksdagsmän träffas regelbundet. Vår president besöker som nämnt gärna och ofta Sverige. Vi har upplivat den gamla traditionen att våra statsledningar en gång om året träffas under mer informella former för att diskutera gemensamma svensk-finska angelägenheter. I augusti var det statsminister Löfvens tur att stå som värd för arrangemanget på Harpsund.

De politiska diskussionerna mellan Finland och Sverige som jag också själv har haft förmånen att delta i präglas av öppenhet och en stor vilja att utveckla samarbetet mellan våra länder. Det hela bygger helt enkelt på ett väldigt stort förtroende.

Allt detta tjänar även det svensk-finska försvarssamarbetet där vi nu också granskar möjligheterna till samarbete utöver fredstida förhållanden. Gemensamma övningar har blivit en naturlig del av samarbetet. I augusti övade våra respektive flygvapen på Gotland och i november deltog svensk trupp i en stor övning uppe i nordöstra Finland.

En fråga som på senaste tid har adresserats av politiker i bägge länder är att ett fördjupat försvarspolitiskt samarbete kräver ett allt tätare utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete. Det här vill våra båda länders regeringar arbeta för och goda förutsättningar finns eftersom Finland och Sverige delar samma värderingar och har stor samsyn på de flesta internationella frågor.

I år fyller Finland jämna 100 år som självständig nation. Det kommer vi naturligtvis att fira både i Finland och Sverige med den dignitet och synlighet som förväntas av ett kalas av den här kalibern. Temat för Finland 100 -firandet är "Tillsammans". Detta inbegriper i allra högsta grad samarbetet mellan Finland och Sverige. I det här sammanhanget vill jag redan nu nämna att ambassaden den 24:e till 26:e augusti kommer att ställa till en hejdundrande folkfest i Kungsträdgården i Stockholm för att fira 100-åringen och det svensk-finska samarbetet igår, idag och inte minst i framtiden.

Avslutningsvis vill jag säga att de uppoffringar ni veteraner gjorde under kriget och det idoga arbete ni därefter har gjort för att bygga vårt internationellt eftertraktade nordiska välfärdssamhälle förpliktar oss att föra vidare ert arv. Med detta solida arv i bagaget har vi trots alla utmaningar all orsak att se ljust på framtiden.

Med tacksamhet för era insatser vill jag önska er en trevlig veterandag. Kiitollisuudella kaikesta siitä mitä olette tehneet maamme puolesta sekä sodassa että sen jälkeen haluan toivottaa teille hyvää veteraanipäivää. Kiitos! Tack!

Skriv ut

Uppdaterat 28.4.2017


© Finlands ambassad, Stockholm
© Finlands honorära generalkonsulat, Göteborg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter