Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Selvitys Tukholman-suurlähetystön verottomista ostoksista valmistunut - Suomen suurlähetystö, Tukholma : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tukholma
SUOMEN KUNNIAPÄÄKONSULAATTI, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 26.1.2017 | Ulkoministeriö

Selvitys Tukholman-suurlähetystön verottomista ostoksista valmistunut

Tiedote 20/2017
26.1.2017

Ulkoministeriö on saanut päätökseen Tukholman-suurlähetystön henkilökunnan verottomia ostoksia koskevan sisäisen selvityksen. Selvityksessä tutkittiin kaikkien 17 edustustossa työskennelleen, ulkoministeriöstä edustustoon lähetetyn virkamiehen vuosina 2013 - 2015 tekemiä verottomia hankintoja erityisesti alkoholi- ja tupakkatuotteiden osalta.

Selvityksen mukaan Tukholman-suurlähetystössä verottomiin hankintoihin oikeutetut virkamiehet ovat luovuttaneet pienehköjä määriä alkoholi-, tupakka- ja kosmetiikkatuotteita muutamia kertoja vuodessa myös niille edustuston palveluksessa oleville henkilöille, joilla ei tätä oikeutta ollut. Selvityksessä ei ole tullut esille, että hankintoihin oikeutetut virkamiehet olisivat rahallisesti hyötyneet hankintojen tekemisestä työtovereilleen. Selvityksessä ei myöskään ole tullut esille, että tuotteita olisi välitetty muualle kuin edustuston työntekijöiden omaan käyttöön.

Virkamiesoikeudellisesti arvioiden kysymys on kuitenkin ollut virheellisestä käytännöstä, joka on lopetettu noin kaksi vuotta sitten. Asiasta on annettu suurlähetystölle huomautus.

Ulkoministeriö on antanut ulkomaanedustustoille ohjeen verottomien tuotteiden hankinnoista sen varmistamiseksi, että edustustot noudattavat asemamaansa säännöksiä ja normeja. Tiettyjen tuotteiden diplomaattinen verovapaus perustuu diplomaattisia suhteita koskevaan Wienin yleissopimukseen. Kukin asemamaa antaa omat määräyksensä ja ohjeensa verottomien tuotteiden hankkimisesta. Määräyksissä ohjeistetaan tyypillisesti mm. alkoholituotteista ja niiden virallisesta ja henkilökohtaisesta käytöstä.

Edustuston päällikön vastuulla on varmistaa, että edustuston henkilökunta on tietoinen asemamaansa ohjeistuksesta ja sen noudattamisesta. Ministeriö on ohjeistanut kaikkia edustustojen päälliköitä käymään asemaan verottomia hankintoja koskevat määräykset ja ohjeet läpi yhdessä edustuston henkilöstön kanssa. Ministeriö tulee jatkossa kiinnittämään paikallisten ohjeiden noudattamiseen erityistä huomiota edustustojen tarkastusten yhteydessä.

Lisätietoja: hallintojohtaja Ari Rouhe, puh. 040 356 3791.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 27.1.2017


© Suomen suurlähetystö, Tukholma; Suomen kunniapääkonsulaatti, Göteborg
 | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot