Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suurlähettiläs Jarmo Viinasen puhe kansallisen veteraanipäivän juhlassa Suomen suurlähetystössä 27.4.2016 - Suomen suurlähetystö, Tukholma : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tukholma
SUOMEN KUNNIAPÄÄKONSULAATTI, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 27.4.2016

Suurlähettiläs Jarmo Viinasen puhe kansallisen veteraanipäivän juhlassa Suomen suurlähetystössä 27.4.2016

Arvoisat veteraanit – Arvoisa juhlayleisö

Ärade veteraner, mina damer och herrar,

Det är en stor ära för mig att välkomna er hit till ambassaden. Först några ord på finska.

Sotiemme veteraanit!

Minun on suuri ilo ja suunnaton kunnia saada seistä edessänne tänään kansallisena veteraanipäivänä, osoittaa sanani Teille ja toivottaa Teidät lämpimästi tervetulleeksi Suomen suurlähetystöön.

Kunnioitetut veteraanit,

Te pelastitte ja turvasitte korvaamattomilla ansioillanne ja sankaruudellanne vapaan ja itsenäisen Suomen. Maan ja yhteiskunnan, joka on tarjonnut turvallisen ja demokraattisen synnyinmaan ja kasvualustan jälkipolville. Ihmisille, jotka elivät jo sotien aikana sekä ihmisille, jotka saivat Teidän uhrauksienne vuoksi syntyä vapaaseen Suomeen. Kiitos Teidän Suomi on tänä päivänä se maa, josta olemme ylpeitä ja jonka turvallisuuden ja hyvinvoinnin eteen olemme valmiit uhrautumaan niin tänään kuin tulevaisuudessa.

Viime vuodet ovat tuoneet mukanaan paljon levottomuutta ja epävarmuutta Eurooppaan ja koko maailmaan. Kohtaamme uusia haasteita ja kriisejä, ja monella on huoli omasta ja lähimmäisten turvallisuudesta. Turvallinen koti ja vapaa maa eivät todellakaan ole itsestäänselvyyksiä. Myös tämä mielissämme, kiitämme tänään sotiemme veteraaneja itsenäisestä ja vapaasta Suomesta.

Muistamme myös yhteistyön merkityksen uusien haasteiden edessä. Yhdessä voimme paremmin kohdata tulevat haasteet sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Yhteistyön merkityksen Te, arvoisat veteraanit, huomasitte epäilemättä jo sodan keskellä. Vuoropuhelulla ja keskinäisellä luottamuksella on mahdollisuus luoda turvallisempi tulevaisuus meille kaikille, niin omassa kotimaassamme kuin ulkomailla.

Ensi vuonna vietämme Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa. Olkoon 100-vuotisjuhla kaikkien suomalaisten yhteinen juhla! Siksi tämän arvokkaan syntymäpäivän tunnuslauseeksi on valittu "Yhdessä". Yhdessä pystymme isompiin tekoihin, yhdessä olemme parempia, tänäkin päivänä.

Ärade veteraner,

Tack vare er ovärderliga och hjältemodiga insats är Finland ett självständigt land. Ni försvarade fosterlandet och räddade ett fritt och demokratiskt hem för kommande generationer.

Vi står idag inför nya oroligheter och kriser, och många bekymrar sig för sin egen och sina anhörigas säkerhet. Ett fritt land och ett säkert hem är inte självklarheter. Därför är vi oändligt tacksamma över att ni gav oss ett fritt och självständigt Finland, ett säkert hem i denna turbulenta värld.

Vi ska påminna oss om vikten av samarbete. Tillsammans kan vi bättre möta framtida utmaningar, både nationellt och internationellt. Ärade veteraner, vikten av samarbete märkte ni utan tvivel redan under kriget.

Nästa år fyller självständigt Finland 100 år. Tack vare er får vi tillsammans fira denna milstolpe. 100 år självständighet betyder också 100 år oavbruten demokrati och rättsstatsprincip i Finland. Det är bara fåtal länder som kan säga det samma om deras historia. Tema för Finlands jubileumsåret är ”Tillsammans”. Tillsammans kan vi utföra stordåd, tillsammans är vi bättre, även idag.

Vi firar Veterandagen den 27 april för att det var denna dag år 1945 de sista tyska trupperna drog sig ut ur Finland. För Finlands del tog kriget därmed slut. Jag riktar dessa ord av tacksamhet till er till er idag, men det finska folket känner tacksamhet gentemot er varje dag. Ni är Finlands hedersmedborgare.

Arvoisat sotiemme veteraanimme,

Tänään meidän katseemme ja ajatuksemme ovat Teissä. Vaikka osoitan nämä sanat ja kiitokset Teille tänään, on kiitoksen paikka joka päivä. Te olette Suomen kunniakansalaisia. Teidän työnne ansio ja Suomelle antamanne mittaamattoman arvokas perintö näkyy arjessamme joka ikinen päivä.

Näiden sanojen saattelemana haluan toivottaa Teidät lämpimästi tervetulleiksi Suomen Tukholman suurlähetystöön ja tähän kansallisen veteraanipäivän juhlaan!

Ärade veteraner, mina damer och herrar, välkomna till Finlands ambassad för att tillsammans fira nationella veterandagen!

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 27.4.2016


© Suomen suurlähetystö, Tukholma; Suomen kunniapääkonsulaatti, Göteborg
 | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot