Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 7/2013 - Finlands ambassad, Stockholm : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Stockholm
FINLANDS HONORÄRA GENERALKONSULAT, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 7/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.


Vecka 7

Debatten om Europeiska unionens budget för de kommande åren fortsatte under veckan och flera media kritiserade regeringen för att bruka olika räknemetoder. Regeringen har motiverat detta med att komissionens siffror är teoretiska medan finansministeriets motsvarar statsbudgetens nettosiffror. Som väntat kunde arbetsmarknadens parter inte nå enighet om några förslag till regeringen men fick tilläggstid fram till regeringens förhandlingar om nästa års budgetramar.

Finländarna vill vara alliansfria

Finländarna vill vara alliansfria och förhåller sig negativt till alla militärallianser, framgår det ur TNS Gallups undersökning för Helsingin Sanomat. Mest kritiska är finländarna till Nato som får stöd av endast 19 procent, medan 64 procent säger nej. På frågan om EU borde bygga upp ett gemensamt försvar svarar 24 procent ja och 61 procent nej. Störst stöd får ett försvarsförbund med Sverige - 25 procent. Också här är en klar majoritet - 61 procent - emot.

Inget löfte om statligt varvsägande

Sannfinländarnas interpellation om statens industripolitik blev i praktiken en riksdagsdebatt om den finländska varvsindustrin. Interpellanterna kritiserade starkt regeringen för att inte ha tillskjutit den 50 miljoner euro som det sydkoreanska bolaget STX begärt för att kunna bygga en lyxkryssare (Se tidigare Debatt i Finland). Från regeringens sida gjorde man det klart att regeringen inte kan stöda förlustbringande industri men att man söker med andra medel rädda den finländska varvsindustrin. Samlingspartiet var helt emot statligt ägande, vilket Centern efterlyste. Regeringsfronten uppvisade en spricka när Vänsterförbundet konstaterade att regeringen misslyckats i sina försök att trygga STX:s order.

Lantbruket vill ha kompensation 

Lantbruksproducenterna lade under veckan fram krav på nationella stöd för 40 miljoner euro som kompensation för minskade EU-stöd i den budgetram som EU:s toppmöte slog fast veckan innan. Lantbruksministeriet har i sina uträkningar kommit fram till att minskningen är ungefär hälften av producenternas krav. Någon automatisk kompensation utlovade statsministern inte utan hänvisade till att det gäller att spara på alla områden.

Inga förslag från arbetsmarknaden

Som väntat kunde de centrala arbetsmarknadsorganisationerna inte inom föreslagen tid lägga fram några gemensamma förslag till hur mer arbete kunde skapas. Organisationerna har var för sig presenterat synpunkter (se tidigare Debatt i Finland) men inte kunnat komma fram till något gemensamt. Orsakerna till att man inte kunnat komma överens går i mycket tillbaka på det centrala ramavtal som löper ut vid nästa årsskifte. Arbetsgivarna har varit mycket missnöjda med avtalet och har bland annat stoppat alla försök att förverkliga de tre vidareutbildningsdagar för alla löntagare som ingick i avtalet (se tidigare Debatt i Finland). Detta har i sin tur lett till att löntagarna inte vill komma överens om något annat innan den frågan är löst.

Statsminister Jyrki Katainen (Saml.) uppmanade nu arbetsmarknadsorganisationerna att ännu göra ett försök fram till regeringens budgetramförhandling i mars.

Förslag om tidigarelagt löneavtal

Arbetsminister Lauri Ihalainen (Sdp) efterlyste under veckan en tidigareläggning av löneförhandlingarna så att avtal undeingås samtidigt som regeringen vid sin budgetramförhandling slår fast övriga ekonomiska beslut om inbesperingar och skattehöjningar. De omedelbara reaktionerna på förslaget var föga lovande då Finlands näringsliv signalerade beredskap ifall lönerna lämnas oförändrade, något som facket redan tidigare avvisat.

Köpkraften minskar med en procent 

Löntagarnas sammanräknade köpkraft väntas minska med en procent under 2013. Det är första gången på över tio år som så sker. Färsk statistik som publicerades under veckan räknar med en ekonomisk tillväxt på 0,5 procent, en inkomstökning på 2,4 procent och en prisökning på 2,2 procent.

Ny statssekreterare i finansministeriet 

Nuvarande understatssekreteraren vid finansministeriet Martti Hetemäki har utnämnts till ny statsekreterare. Han efterträder Raimo Sailas som högsta chef för ministeriet. Sailas går i pension.

Ny form för öppningsdebatt

I riksdagen prövades under veckan en ny form för öppningsdebatten efter julpausen. Den första timmen reserverades statsministern och ledarna för de två oppositionspartierna. Jyrki Katainen lade fram en pressimistisk syn på den ekonomiska utvecklingen och efterlyste ansvarstagande och mod att göra reformer utan att dock specificera närmare. Centerledaren Juha Sipilä koncentrerade sig framförallt på kommun-, social- och hälsovårdsreformen. Han erbjöd regeringen överläggningar om en ny start men fick nej av statsministern. Sannfinländarnas ledare Timo Soini stod på sidan om kommundebatten och drev istället frågan om en folkomröstning om EU, vilket statsministern tog avstånd ifrån.
 

Skriv ut

Uppdaterat 20.2.2013


© Finlands ambassad, Stockholm
© Finlands honorära generalkonsulat, Göteborg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter