Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Seminarium om krigstrauma byggde bro mellan det förflutna och framtiden - Finlands ambassad, Stockholm : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Stockholm
FINLANDS HONORÄRA GENERALKONSULAT, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 24.11.2011

Seminarium om krigstrauma byggde bro mellan det förflutna och framtiden

Krigsveteraner, krigsinvalider krigsbarn och deras anhöriga samlades på Finlands ambassad i Stockholm den 17 november för att lyssna på presentationer av sakkunniga och diskutera krigets trauma. Hur bearbetar man traumatiska upplevelser av krig och kriser senare i livet? Ämnet väckte stort intresse och salen fylldes av åhörare.

Anders GardbergAnders Gardberg

Seminariet inleddes av försvarsattaché Anders Gardberg som konstaterade att förståelsen av psykiska trauman av har förändrats efter kriget.

– Vi vet nu att trauman av krig bara att bli värre om man inte tar itu med dem så snart som möjligt. Det förstod man inte under krigsåren, sade Gardberg.

Soile Tornberg, rådgivare och sjuksköterska på Kauniala sjukhus, berättade om förekomst och behandling av traumatiska erfarenheter. En del av veteranerna tolkar naturliga åldersrelaterade sjukdomar som att de orsakats av kriget. Krigsupplevelserna kan däremot fortfarande orsaka ångest, ensamhet och rädsla som återspeglas i t.ex. sömnproblem. En del av veteranerna vill fortfarande inte tala om sina upplevelser.

– Många plågas också av skuldkänslor över sitt föräldraskap som blev lidande under kriget och återuppbyggnadsåren. Man skänker nu barnbarnen den tid som man inte hade för sina egna barn, berättade Tornberg.

Sotatraumaseminaarin luennoitsijatI panelen från vänstera Soile Tornberg, Tiina Kinnunen ja Barbara Mattsson

Tornberg berättade också om ett aktuellt tv-projekt på Kauniala sjukhus för krigsveteraner. ServiceTV-kanalen sänder aktualitetsprogram och gudstjänster, men låter också tittarna vara interaktiva och kommunicera med varandra. Projektet har upplevts vara stimulerande och lindra ensamhet.

Kvinnors och barns upplevelser diskuterades

Forskaren Tiina Kinnunen från Östra Finlands universitet talade om kvinnornas samhälleliga insatser och erfarenheter under krigen. Kvinnorna tog hand om hemmafronten såväl materiellt som mentalt. De tog över arbetet efter männen som åkt till kriget och skötte kontakten mellan hemmet och fronten.

– Den starka finländska kvinnan blev en myt, som delvis är baserad på verkligheten, men som också förenklar det förflutna. Vi är nu redo att ifrågasätta myten, sade Kinnunen.

Sotatraumaseminaarin yleisöäBankettsalen i Finlands ambassad var fullsatt.

Psykoanalytikern Barbara Mattsson föreläste om krigsbarnens trauma och läkningsprocess. Många barn skickades under kriget till andra nordiska länder, främst till Sverige. Man har börjat undersöka barnens upplevelser först på senare år. Den plötsliga förändringen och uppbrottet från familjen har ofta lett till att minnesbilderna förträngts.

– Traumatiska upplevelser kan omedvetet påverka ens dagliga liv. Traumat försvinner aldrig, men man kan lära sig att hantera det. Med hjälp av psykoterapi kan man komma loss från sin ”offeridentitet” och lära sig att se framåt, berättade Mattsson.

Diskussionen var efteråt var livlig, inläggen var personliga och berättelserna självupplevda. Seminariet väckte såväl positiva som negativa minnen och känslor hos deltagarna. Att bryta tystnaden och tala om sina erfarenheter ansågs vara det viktigaste. Gunilla Björkqvist från Stockholms universitet har intervjuat finländska krigsveteraner för sin avhandling och sade att många gärna berättar om sina upplevelser bara någon frågar och är intresserad av att lyssna.

Socialrådet Timo A. Tanninen avslutade seminariet med att önska fortsatt samarbete mellan organisationerna. Seminariet arrangerades av Krigsinvalidernas Brödraförbund, Finlands Krigsveteranförbunds distrikt i Sverige samt Riksförbundet Finska Krigsbarn i samarbete med Finlands ambassad i Stockholm. Lotta Svärd stiftelsen och Kauniala sjukhus stödde arrangemangen.

 Text: Anna Hoffman
Foto: Anni Heikka

Mera om seminariet på Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförenings hemsida

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 24.11.2011


© Finlands ambassad, Stockholm
© Finlands honorära generalkonsulat, Göteborg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter