Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Militärhistoria på Gärdet - Finlands ambassad, Stockholm : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Stockholm
FINLANDS HONORÄRA GENERALKONSULAT, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 26.1.2005

Militärhistoria på Gärdet

De vida ytor som sträcker ut sig framför Finlands ambassad har en viktig plats i svensk historia. Militärhistorikern Lars Ericson föreläste om Gärdet genom historien för ambassaderna i området.


Gärdets fält fick komma till tals genom Lars Ericson

Ambassadör Pertti Torstila hade bjudit in grannambassaderna i Diplomatstaden till en föreläsning om Gärdets händelserika historia. Föreläsningen lockade många åhörare från Italienska kulturinstitutet, Norges, Japans, Tysklands, Storbritanniens, USA:s och Kinas ambassader, varav många med sina ambassadörer i spetsen. Ambassadör Torstila hälsade välkommen och berättade hur han på mornarna när han ser ut genom sitt stora kontorsfönster brukar tänka: Om dessa fält kunde tala! Och nu fick de komma till tals genom doktor Lars Ericson.

Militärövningar på Gärdet

På 1600-talet började militären använda området kring Gärdet som övningsplats. I trupperna fanns också flera tusen finländska soldater. En del finländska soldater skickades direkt från Finland till krigsskådeplatserna nere i Europa, medan andra kom via Gärdet för omgrupperingar och övningar. Övningarna var mycket krävande och det hände att soldater dog under dem.

Militärövningarna växte sig större och större. Ibland fördubblades stadens invånarantal under de veckor som övningarna pågick då det kunde hända att antalet soldater som deltog i övningarna var lika stort som antalet invånare, 20 000. Runt omkring området uppstod krogar och kaféer för att förpläga de många åskådare som kom för att se militären öva på Djurgården och Gärdet.

Karl XIV Johan - Bernadotte - utnyttjade flitigt exercisfältet på Gärdet under sin tid som kung. Övningarna lockade alltmer publik och en bit in på 1800-talet kunde det hända sig att det var mer åskådare än militärer på plats. I mitten av 1800-talet placerades artilleriets laboratorium för tillverkning av ammunition av säkerhetsskäl på Gärdet, som låg långt från bebyggelsen. Det visade sig vara klokt, för laboratoriet exploderade vid flera tillfällen. Norska soldater deltog också i övningarna.

Den sista gången som större militärövningar hölls på Gärdet var före första världskriget. På grund av områdets närhet till staden inhägnades det med taggtråd under andra världskriget av rädsla för att fältet skulle användas som landningsplats av främmande fallskärmstrupper. År 1945 flyttades all militär verksamhet från Gärdet.

Stockholm grundas

Först gav Lars Ericson en bakgrundsskiss: det var en gång Gärdet, betesmark på 1100-1400-talen. Att staden Stockholm grundades på den plats där den ligger idag hade att göra med att platsen var en viktig led för vikingafärder från Mälaren genom skärgården ut till Finska viken, och i motsatt riktning för dem som ville ta sig in från havet till Mälaren. Staden uppstod på den plats där havet och Mälaren möts; år 1252 grundlades Stockholm, som ett lås för Mälaren.

På dagens karta ligger Stockholm i landets östra del, men vid tiden för stadens grundande låg den i mitten av dåvarande Sverige i och med att Finland var en del av det svenska kungariket till och med år 1809. Stockholm var strategiskt placerat vid vattnet: vid den här tiden var sjöförbindelserna viktigast och vattnet förenade rikets olika delar.

Staden hade inte många invånare vid denna tid. Det fanns få byggnader, främst kvarnar. Djurgårdsområdet var i kronans ägo och användes som betesmark för den kungliga boskapen. Det finns en teckning av lille prins Karls hand (sedermera Karl XI) som visar hur vargar angriper boskapen på Djurgården.


Minnesmärket över första majdemonstrationerna på Hakberget

Länkar från historia till nutid

Det stora slaget vid Brunkeberg ägde rum år 1471, ungefär på den plats där shoppinggatan Drottninggatan ligger idag.

Områdets närhet till vattnet gjorde det naturligt att förlägga en marinbas och ett galärvarv dit under 1700- och 1800-talen. Ett modernare varv uppfördes i slutet av 1800-talet. Estoniaminnesvården på Djurgården ligger i närheten av den plats där varvet låg.

På 1890-talet höll socialdemokraterna första maj-demonstrationer på Hakberget på Gärdet eftersom det inte behövdes tillstånd av polisen för att demonstrera på en plats så långt från centrum. Till minnet av demonstrationerna uppfördes ett monument, tre resta stenar i röd granit, varav en i form av en knuten näve.

År 1908 lyfte det första flygplanet i Sverige från Gärdet. På 1920-talet hade man flyguppvisningar på fältet. Vid en sådan visning öppnades inte skärmen för två fallskärmshoppare och på den plats där fallskärmshopparna landade mot en säker död restes år 1931 det s.k. flygarmonumentet, "Man med örn".

Den gamla artillerikyrkogården finns kvar idag, mellan det som idag är Engelska kyrkan och Sveriges radio.

kinesiska ambassadens tomt finns en befälsbyggnad bevarad.

På 1800-talet uppfördes kaserner för sex regementen i tysk byggnadsstil. De stora röda byggnaderna står fortfarande kvar och inhyser idag kontors- och affärslokaler i det som är känt som Garnisonen.


OS i Stockholm 1956

Visste du att...

... i slutet av 1700-talet hölls kungliga lejon på Djurgården till beskådning för allmänheten. Kungen hade fått ett lejon i gåva från bland annat Marocko.

... ryttartävlingarna vid OS i Melbourne år 1956 gick av stapeln på Gärdet eftersom det inte var tillåtet att föra in hästar i Australien.

Nu och i framtiden

Diplomatstadens första ambassader byggdes efter andra världskriget. Idag har USA, Ungern, Turkiet, Finland, Tyskland, Norge, Japan, Kina, Sydkorea och Storbritannien sina ambassader i området. Här ligger även Italienska kulturinstitutet.

Gärdet och Djurgården är omtyckta friluftsområden. Djurgården är fortfarande i kunglig ägo, medan Gärdet hör till Stockholms stad. Lars Ericson tvivlade på att området kommer att bebyggas i framtiden, varpå ambassadör Torstila med ett skratt påpekade att vet man av erfarenhet i Finland hur svårt det är att få byggnadslov: "man kommer nog inte att bygga nya ambassader på de här fälten under vår livstid i alla fall". - Det tog närmare 10 år att bygga Finlands nya ambassad.

- - -

Doktor Lars Ericson (f. 1957) är docent i militärhistoria vid Åbo Akademi och huvudlärare i militärhistoria vid svenska Försvarshögskolan. Han är också ordförande i Svenska militärhistoriska kommissionen och medlem av Kungl. Krigsvetenskapsakademien.

Lars Ericson är författare till flera verk om Sveriges och Stockholms historia:

Vägen till Westfaliska freden. Sverige och trettioåriga kriget
Borgare Och Byråkrater: Omvandlingen Av Stockholms Stadsförvaltning 1599-1
Johan III: En biografi
Krig och krigsmakt
Svenska frivilliga
Lasse i Gatan
Medborgare i vapen
Stockholms historia under 750 år
Svenska knektar

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 1.2.2005


© Finlands ambassad, Stockholm
© Finlands honorära generalkonsulat, Göteborg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter