Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Ordensutdelning på självständighetsdagen - Finlands ambassad, Stockholm : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Stockholm
FINLANDS HONORÄRA GENERALKONSULAT, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 8.12.2004

Ordensutdelning på självständighetsdagen

På självständighetsdagen den 6 december 2004 överlämnade ambassadör Pertti Torstila utmärkelsetecken som förlänats av republikens president till professor Carl-Olof Ternryd, stiftsprost Kjell Wiklund och honorärkonsulerna Gustaf Burström, Göran Hedenfalk, Allan Lehto och Torsten Wikström.


Carl-Olof Ternryd

Professor Carl-Olof Ternryd, fd generaldirektör vid Försvarets materielverk, tilldelades Kommendörstecknet av Finlands Vita Ros orden för sina mångåriga insatser för att främja samarbetet och relationerna mellan Finland och Sverige. På senare tid har Carl-Olof Ternryd bl.a. som aktiv i Stödföreningen för filmen Framom främsta linjen på ett förtjänstfullt sätt lett den svenska insamlingen av medel till filmprojektet. Carl-Olof Ternryd har också under många år varit varmt engagerad i krigsveteranernas sak.

Ambassadör Pertti Torstilas hälsning vid Samfundet Sverige-Finlands högtidlighållande av självständighetsdagen.


Ambassadören dekorerar Kjell Wiklund

Stiftsprost Kjell Wiklund fick motta Riddartecknet av I Klass av Finlands Vita Ros orden för sitt mångåriga och förtjänstfulla engagemang för att utveckla Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet. Kjell Wiklund har sedan 1992 varit ordförande i Svenska kyrkans delegation för finskspråkigt arbete och han är idag stiftsprost i Strängnäs stift.


Honorärkonsulerna från vänster: Gustaf Burström, Göran Hedenfalk, Allan Lehto och Torsten Wikström

Följande personer tilldelades Riddartecknet av I Klass av Finlands Lejons orden som erkänsla för mångåriga och förtjänstfulla insatser för samarbetet mellan Finland och Sverige:

Finlands honorärkonsul i Luleå Gustaf Burström. Gustaf Burström utnämndes till vicehonorärkonsul i Luleå år 1988 och har sedan 1993 verkat som honorärkonsul.

Finlands tidigare honorärkonsul i Växjö Göran Hedenfalk. Göran Hedenfalk verkade först som vicehonorärkonsul från och med år 1991 och från 1994 till 2003 var han honorärkonsul.

Finlands honorärkonsul i Haparanda Allan Lehto, som utnämndes till vicehonorärkonsul år 1988 och har varit honorärkonsul sedan år 1993.

Finlands honorärkonsul i Karlskrona Torsten Wikström. Torsten Wikström utnämndes till Finlands vicehonorärkonsul år 1988 och har sedan 1992 varit honorärkonsul.

Ambassadör Torstilas tal vid ordensutdelningen

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 8.12.2004


© Finlands ambassad, Stockholm
© Finlands honorära generalkonsulat, Göteborg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter