Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utmärkelsetecken - Finlands ambassad, Stockholm : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Stockholm
FINLANDS HONORÄRA GENERALKONSULAT, Göteborg


Finlands ambassad
Gärdesgatan 11, 115 27 Stockholm
+46 8 676 6700, info@finland.se
Finlands honorära generalkonsulat
Götgatan 10, 41105 Göteborg
+46 31 801 050, sanomat.got@formin.fi
Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 3.12.2002

Utmärkelsetecken

Republikens president har förlänat riksdagens f.d. talman Birgitta Dahl Storkorset av Finlands Vita Ros' orden och VD Staffan Anger Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden.


Generalsekreterare Seppo Tiitinen, Björn von Sydow, Birgitta Dahl, Riitta Uosukainen, riksdagsdirektör Anders Forsberg

Birgitta Dahl förlänades Storkorset av Finlands Vita Ros' orden

Republikens president har förlänat Birgitta Dahl Storkorset av Finlands Vita Ros' orden som erkänsla för hennes förtjänstfulla insatser för att främja relationen mellan Finland och Sverige. Under sin tid som talman i Sveriges riksdag hade Birgitta Dahl en betydelsefull roll i samarbetet mellan Finlands riksdag och Sveriges riksdag. Ambassadör Pertti Torstila överlämnade ordenstecknet i Stockholm den 2 december 2002.

Vid ceremonin sade ambassadör Pertti Torstila bland annat följande:

- Birgitta Dahl har under en lång tid varit en av Sveriges mest framträdande och viktiga politiker. Hon har haft många varierande och krävande uppgifter och roller där hon har medverkat till lyfta Sverige till ett framgångsrikt land i många avseenden. Hon har också alltid varit en trogen vän av Finland, Norden och Baltikum och hon har engagerat sig i utvecklandet av det nordiska och det nordisk-baltiska samarbetet.

- Birgitta Dahl är även en internationellt respekterad politiker som talat för och marknadsfört vår nordiska samhällsmodell och det nordiska parlamentariska systemet. I egenskap av Riksdagens talman värnade hon om relationen mellan våra länder och hon hade en betydelsefull roll i samarbetet mellan Finlands och Sveriges riksdag. Samarbetet omfattade såväl den europeiska som den globala arenan. Detta samarbete har skapat en positiv nordisk synlighet i världen.

Vid ceremonin deltog även riksdagens talman Björn von Sydow, fru Madeleine von Sydow, Ingvar Carlsson, fru Ingrid Carlsson, generalsekreterare Anders Ljunggren, Enn Kokk, redaktör Bengt Lindroth, redaktör Karin Lindfors-Lindroth, riksdagens talman Riitta Uosukainen, överstelöjtnatn Toivo Uosukainen, generalsekreterare Seppo Tiitinen, riksdagsdirektör Anders Forsberg, fru Birgitta Forsberg, ambassadsekreterare Tarja Fernandez och minister Per-Mikael Engberg.


Verkställande direktören Staffan Anger och ambassadör Pertti Torstila

Staffan Anger fick ta emot Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden

Republikens president har förlänat verkställande direktören Staffan Anger Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden som erkänsla för hans arbete för att främja Finlands och Sveriges näringslivssamarbete. Ambassadör Pertti Torstila överlämnade ordenstecknet i Stockholm den 29 november 2002.

I sitt tal beskrev ambassdör Torstila Staffan Angers insatser:

- Staffan Anger har gjort en betydelsefull insats för finsk industri. Han hade en mycket viktig roll redan år 1986 när Svenska Metallverken övergick i Outokumpu-koncernens ägo. Efter det har Staffan Anger haft en bärande roll i utvecklingen av företagets produktion av kopparband. Kopparbandsproduktionen har idag en världsomfattande verksamhet och utgör en av grundpelarna i Outokumpu Copper Products. Outokumpu AB har en framträdande roll i Västeråsområdet och har varit en viktig arbetsgivare även för de många finländare som bor i området.

Vid ceremonin närvarade även doktor Britt Anger, civilingenjör Folke Anger, Fil. kand. Maria Blomqvist, civilekonom Kristina Anger, fru Birgitta Anger, civilingenjör Thomas Lundberg, civilingenjör Maria Lundberg, doktor Mattias Lundberg, Fil. kand. Therese Lundberg, byggmästare Thomas Persson, sjuksköterska Annika Persson, civilingenjör Torsten Eng, civilingenjör Gunnel Eng, advokat Martin Berg, psykolog Kristina Berg samt verkställande direktör Kalevi Nikkilä.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 11.12.2002


© Finlands ambassad, Stockholm
© Finlands honorära generalkonsulat, Göteborg | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter